გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

გიორგიქადაგიშვილი

პოზიცია: იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი (თბილისის ოფისი)
გიორგი ქადაგიშვილმა 2012 წელს დაამთავრა კავაკსიის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ამავე წელს ჩააბარა კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. 2017 წლიდან გიორგი არის ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრატურის სტუდენტი.

გიორგი 2012 წლიდან მუშაობდა შპს "რიცეულაჰესში" იურისტის პოზიციაზე, ამავე წელს მუშაობა გააგრძელა შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია"-ში, სადაც სხვადასხვა დროს ეკავა იურისტის, ხარისხის მართვის ჯგუფის უფროსისა და ადმინისტრაციული დირექტორის თანამდებობები.

2016 წლის მაისიდან გიორგი ქადაგიშვილი არის სამშენებლო კომპანია "ანაგი"-ს თბილისის ოფისის იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციაზე.