გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგიკვაჭაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
გიორგი კვაჭაძემ 2011 წელს დაამთავრა ევროპის უნივერსიტეტის-ს ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი. 2008 წლიდან 2011 წლამდე გაიარა ბუღალტული აღრიცხვის, მარკეტინგის საფუძვლების, მარკეტინგული კვლევების, პროგრამის "ORIS"-ის და ბუღალტული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული კურსები.

2012 წლიდან არის სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ ბუღალტერი.