გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგიკვაჭაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
გიორგი კვაჭაძემ 2011 წელს დაამთავრა ევროპის უნივერსიტეტის-ს ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი. 2008 წლიდან 2011 წლამდე გაიარა ბუღალტული აღრიცხვის, მარკეტინგის საფუძვლების, მარკეტინგული კვლევების, პროგრამის "ორის"-ის  და ბუღალტული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული კურსები.

2012 წლიდან არის სამშენებლო კომპანია "ანაგის" ბუღალტერი.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

პოზიცია: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამთა
ბართაია

პოზიცია: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

პოზიცია: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

პოზიცია: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევან
გოცირიძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამარ
ხუხუნაიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად