გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

გიორგიფაცაცია

პოზიცია: იურისტი
2014 წელს გიორგი ფაცაციამ დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კერძოდ, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, სადაც მან მიიღო იურისტის კვალიფიკაცია. ბაკალავრიატში სწავლისას, გიორგიმ მონაწილეობა მიიღო ვენაში გამართულ ვილემ ს. ვის-ის სახელობის საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟის იმიტირებულ სასამართლო პროცესში. 2016 წელს დაეფულა მაგისტრის ხარისხს ბიზნეს სამართალში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში.

გიორგი 2013 წელს იყო ა(ა)იპ “თბილისელების ადვოკატის” პრაქტიკანტი იურისტი, სადაც ის უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს უწევდა მოქალაქეებს ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით. 2014-2017 წლებში, მუშაობდა იურისტის პოზიციაზე, თავდაცვის სამინისტროში შემავალი სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრ “დელტაში” და შპს “დელტა ინტერნეიშენალში”. დელტაში მუშაობისას, გიორგიმ წარმატებით გაიარა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სწავლების სამ თვიანი კურსები. როდ აილენდის შტატის ნიუპორტის ქალაქში, სადაც იგი დაეუფლა შეიარაღებული კონფლიქტის და ადამიანის უფლებების სამართლის, სამხედრო სამართლის, კორუფციასთან ბრძოლის სამართლებრივი ასპექტების და სამხედრო სამართლის განვითარების საფუძვლებს. პროგრამის ფარგლებში, გიორგი იყო საქართველოს წარმომადგენელი და ესწრებოდა ლექციებს, იღებდა სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას: პენტაგონში, გაერთიანებული ერების შტაბ ბინაში, ამერიკის სააპელაციო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში.

2017-2018 წლებში მუშაობდა დუბაიში, იურიდიულ-საკონსულტაციო კომპანიაში “ბაიატ ლიგალ სერვისის” (Bayat Legal Services) იურისტის პოზიციაზე, საიმიგრაციო სამართლის მიმართულებით. 2018-2019 წლებში მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ ბანკში, ფულის გათეთრებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტში, სპეციალისტის პოზიციაზე. 2018 წლიდან გიორგი გახდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.

2019 წლის ოქტომბრიდან, გიორგი შეუერთდა სამშენებლო კომპანია “ანაგის” გუნდს იურისტის პოზიციაზე.