გუნდი

ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგიდემეტრაშვილი

თანამდებობა: ხარჯთაღმრიცხველი
გიორგი დემეტრაშვილმა 2018 წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, ხოლო 2021 წელს მიენიჭა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხი

2019-2021 წლებში მუშაობდა შპს „გროს ენერჯი გრუფში“ (Gross Energy Group) კონსტრუქტორად - სამშენებლო პროექტების ხარჯთაღმრიცხველად.

2020-2021 წლებში მუშაობდა შრომითი ხელშეკრულებით „საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის“ მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების დეპარტამენტში სამშენებლო - სარემონტო სამუშაოების პროექტების ხარჯთაღმრიცხველის თანამდებობაზე.

2020-2021 წლებში მუშაობდა შრომითი ხელშეკრულებით შპს „HAM GEORGIA-ში“ სამშენებლო პროექტების ხარჯთაღმრიცხველად.

2020-2021 წლებში მუშაობდა „ოლ-პი ჯგუფ - ALL-P GROUP-ში“ - სამშენებლო პროექტების ხარჯთაღმრიცხველად.

მიღებული აქვს მონაწილეობა შემდეგ პროექტებში:
  • გურიის რაიონში, სოფ. შუხუთში, საავტომობილო ხიდის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, გეგმა-გრაფიკისა და შრომის ორგანიზაციის პროექტის მომზადება;
  • სამეგრელოს რაიონში ზუგდიდი - ანაკლიის დამაკავშირებელი გზის აღდგენა-რეაბილიტაცია;
  • ქ. ფოთში ქალაქის არხის გაწმენდა-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • ქვემო ქართლში არახლო - რანჩპარის სამელიორაციო არხის მშენებლობა - რეაბილიტაციიათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • ქ. თბილისში კრწანისის ტყე-პარკის ტბორების შევსება, სარწყავი სისტემის მოწყობა და სატუმბი სადგურის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციისათვის სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • E-60 ა/მაგისტრალის, ნატახტარი-რუსთავის მონაკვეთის (თბილისის შემოვლითი გზა), I-ლოტის სამუშაოების (მაღალი ძაბვის 110 და 35 კვტ ხაზების) გადატანის, განათების ხაზის, გაზსადენის მაგისტრალური ხაზისა და წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
  • 2022 წელს გ.დემეტრაშვილმა მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ სამშენებლო პროექტების ხარჯთაღმრიცხველის თანამდებობაზე.
ტექნიკური დეპარტამენტი

ოქროპირ
ჩხიკვაძე

თანამდებობა: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (თბილისის ოფისი)
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიხლაძე

თანამდებობა: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (ბათუმის ოფისი)
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

თეიმურაზ
ჟღენტი

თანამდებობა: ტექნიკური დეპარტამენტის თანადირექტორი (ბათუმის ოფისი)
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ზაზა
აბესლამიძე

თანამდებობა: ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ნათია
ხეცაძე

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგი
ბიაძე

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ლაშა
სააკაშვილი

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

დავით
ნიქაბაძე

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

გვანცა
ღომიძე

თანამდებობა: პროექტების განფასების სპეციალისტი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ბესიკ
არონია

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად