გუნდი

ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგიჩიხლაძე

თანამდებობა: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (ბათუმის ოფისი)
გიორგი ჩიხლაძემ 1983 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობით.

1978-1997 წლებში მუშაობდა საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს საერთო მშენებლობის №5 ტრესტის მე-2 სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველოში სხვადასხვა თანამდებობაზე: მებეტონედ, ოსტატად, სამუშაოთა მწარმოებლად, საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების ინჟინრად და ბოლოს საწარმოო ტექნიკური განყოფილების უფროსად; 1999-2004 წლებში იყო შპს „აღორძინების“ მშენებლობის განყოფილების ინჟინერი; 2005-2007 წლებში მუშაობდა შპს „აჭარის ელექტროკომპანიის“ მშენებლობის განყოფილების ინჟინრად; 2007-2009 წლებში იყო შპს „ცვლილებათა ქარის“ ტექნიკური ზედამხედველი.

2010 წელს გ. ჩიხლაძემ დაიწყო მუშაობა შპს „ანაგში“ ჯერ ტექნიკური განყოფილების წამყვან ინჟინრად, ხოლო შემდეგ დაინიშნა თბილისის ოფისის ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორად. 2021 წლიდან იგი არის ბათუმის ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი.
ტექნიკური დეპარტამენტი

ოქროპირ
ჩხიკვაძე

თანამდებობა: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (თბილისის ოფისი)
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

თეიმურაზ
ჟღენტი

თანამდებობა: ტექნიკური დეპარტამენტის თანადირექტორი (ბათუმის ოფისი)
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ზაზა
აბესლამიძე

თანამდებობა: ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ნათია
ხეცაძე

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგი
ბიაძე

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ლაშა
სააკაშვილი

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

დავით
ნიქაბაძე

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

გვანცა
ღომიძე

თანამდებობა: პროექტების განფასების სპეციალისტი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგი
დემეტრაშვილი

თანამდებობა: ხარჯთაღმრიცხველი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ბესიკ
არონია

თანამდებობა: ინჟინერი
ვრცლად