გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგიჩიტაშვილი

პოზიცია: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
გიორგი ჩიტაშვილმა 2007 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი. მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი.

2008-2012 წლებში გიორგი იყო სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი და წარმატებით ჩააბარა 12 გამოცდა/წიგნი. 2006-2008 წლებში მუშაობდა სს "საქართველოს ბანკში", სადაც რამდენიმე პოზიცია გამოიცვალა და გაიარა ეტაპები სტაჟიორიდან სერვის ცენტრის მენეჯერამდე. 2008 წლის აგვისტოდან გიორგი შეუერთდა საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას "დელოიტი და ტუში" (Deloitte & Touche), სადაც იმუშავა 3 სხვადასხვა პოზიციაზე 3 წლის განმავლობაში, აუდიტის დეპარტამენტში. 2011-2012 წლებში გიორგი მუშაობდა ჰოლდინგ "საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფში" ფინანსების მიმართულებით და ჰქონდა სხვადასხვა ფუნქცია დაკისრებული როგორც ჰოლდინგში, ასევე მის შვილობილ კომპანიებში.

2013 წლიდან გიორგი სამშენებლო კომპანია "ანაგის" ფინანსური დირექტორია. 2014 წელს გიორგი დაინიშნა სს "სუფსა ენერჯის" დირექტორად, რომელიც ახორციელებს მცირე ჰესების კასკადის განვითარებას.