გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგიჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
გიორგი ჩიტაშვილმა 2007 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი. 2008-2012 წლებში იგი იყო სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი, წარმატებით ჩააბარა 12 გამოცდა/წიგნი; 2006-2008 წლებში მუშაობდა სს „საქართველოს ბანკში“ სხვადასხვა თანამდებობაზე − სტაჟიორიდან სერვის-ცენტრის მენეჯერამდე.

2008 წლის აგვისტოდან გიორგი შეუერთდა საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას „დელოიტი და ტუში“ (Deloitte & Touche), სადაც აუდიტის დეპარტამენტში ჰქონდა 3 სხვადასხვა თანამდებობა 3 წლის განმავლობაში. 2011-2012 წლებში იგი მუშაობდა ჰოლდინგ „საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფში“ ფინანსების მიმართულებით და ჰქონდა სხვადასხვა სამსახურებრივი მოვალეობა როგორც ჰოლდინგში, ასევე მის შვილობილ კომპანიებში.

2013 წლიდან გ. ჩიტაშვილი სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ ფინანსური დირექტორია; 2014 წელს დაინიშნა დირექტორად სს „სუფსა ენერჯიში“, რომელიც მუშაობს მცირე ჰესების კასკადის განვითარებაზე.
ფინანსური დეპარტამენტი

თამთა
ბართაია

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევან
გოცირიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამარ
ხუხუნაიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად