გუნდი

ტექნიკური დეპარტამენტი

ელენასტეპურა

პოზიცია: ინჟინერი
ელენა სტეპურამ დაამთავრა ვინიცის სატრანსპორტო კოლეჯი 2007 წელს ინჟინერ-მშენებელის სპეციალობით. 

2011 წელს იგი დაეუფლა მაგისტრის ხარისხს მშენებლობაში, ოდესის მშენებლობის და არქიტექტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასალათა სიმტკიცის კათედრაზე. 2011 წელს იგი მოხსენებით გამოვიდა "თანამედროვე რკინა-ბეტონის სამეცნიერო-ტექნიკური პრობლემები"

2011-2012 მუშაობდა უკრაინის სამშენებლო კომპანია "ბუდოვა"-ში ინჟინერ-კონსტრუქქტორის პოზიციაზე. 2012 წლიდან ამავე კომპანიაში ხელმძღვანელობდა საპროექტო ჯგუფს. 2012-2015 წლებში იყო საპროექტო განყოფილების ინჟინერ-კონსტრუქტორი უკრაინულ სამშენებლო კომპანიაში "ვესტტ" (ВеСТТ).

2015 წლიდან მუშაობს სამშენებლო კომპანი "ანაგის" ტექნიკურ დეპარტამენტში ინჟინერის პოზიციაზე.
ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიხლაძე

პოზიცია: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (თბილისის ოფისი)
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

თეიმურაზ
ჟღენტი

პოზიცია: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (ბათუმის ოფისი)
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ზაზა
აბესლამიძე

პოზიცია: წამყვანი ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ირმა
შელია

პოზიცია: წამყვანი ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ირინა
გოგოლაშვილი

პოზიცია: წამყვანი ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

ნათია
ხეცაძე

პოზიცია: ინჟინერი
ვრცლად
ტექნიკური დეპარტამენტი

გვანცა
ღომიძე

პოზიცია: პროექტების განფასების სპეციალისტი
ვრცლად