გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავითთავართქილაძე

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი
დავით თავართქილაძემ 2010 წელს დაამთავრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრატურა - სპეციალობით სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. 2009 წელს გაიარა სტაჟირება ჩეხეთისა და იტალიის წამყვან ქარხანებსა და ოფისებში, სადაც შეისწავლა ლითონის კონსტრუქციები და კომპიუტერული პროგრამა "TEKLA STRUCTURES".

2005 წლიდან დავითი ეწეოდა საპროექტო და სამშენებლო საქმიანობას. 2010 წლიდან მუშაობდა შპს „ტურინვესტში“ - საავტორო ზედამხედველად. 2012 წლიდან იყო „Mace International Overseas Limited Georgia Part of MACE Group“ - ის ტექნიკური მენეჯერი.

2015 წლიდან დავით თავართქილაძე სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ პროექტის მენეჯერია.