გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავით ნოღაიდელი

პოზიცია: პროექტების კოორდინატორი
დავით ნოღაიდელმა 2002 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაცია და მართვა.

2005 წლიდან დავით ნოღაიდელი მუშაობდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სხვადასხვა პოზიციებზე, ასევე, მუშაობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ შესყიდვების კოორდინატორად.

2015 წლის ივლისიდან დავითი არის სამშენებლო კომპანი „ანაგის“ პროექტის კოორდინატორი.