გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავით ნოღაიდელი

პოზიცია: პროექტების კოორდინატორი
დავით ნოღაიდელმა 2002 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაცია და მართვა.

2005 წლიდან დავით ნოღაიდელი მუშაობდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სხვადასხვა პოზიციებზე, ასევე, მუშაობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ შესყიდვების კოორდინატორად.

2015 წლის ივლისიდან დავითი არის სამშენებლო კომპანი „ანაგის“ პროექტის კოორდინატორი.
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევან
სანაძე

პოზიცია: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

გოგა
გუგავა

პოზიცია: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

თეიმურაზ
მეგრელაძე

პოზიცია: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევან
მეგრელიძე

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავით
თავართქილაძე

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ზურა
შაქარიშვილი

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

მიხეილ
პაპიაშვილი

პოზიცია: პროექტების კოორდინატორი
ვრცლად