გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

დავით ფუხაშვილი

პოზიცია: იურისტი
2016 წელს დავით ფუხაშვილმა დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი. ამავე წლიდან დავითი გახდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და პრაქტიკოსი ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.  2018 წელს დაეფულა მაგისტრის ხარისხს „შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის“ მიმართულებით, „New vision university“-ში. 2019 წელს ჩაირიცხა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის საფეხურზე კერძო სამართლის მიმართულებით.

დავითი 2014 წელს იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრაქტიკანტი იურისტი, ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით. 2015-2019 წლებში იგი მუშაოებდა იურისტის პოციზია შემდეგ კომპანიებში: საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრი; რიქსოს თბილისი; საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა; ორიგინალი ჯგუფი. 

2019 წლის ოქტომბრიდან, დავითი შეუერთდა სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ გუნდს იურისტის პოზიციაზე.