გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილდოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ავთანდილ დოლიძემ 2008 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ფაკულტეტი მათემატიკოსის სპეციალობით. უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში ჩართული იყო "საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის" აქტივობებში, სადაც გაიარა სხვადასხვა ტრენინგები და სტაჟირება.

2008 წელს, სწავლის დასრულების შემდეგ, დაიწყო მუშაობა სს "ნიკორას" ფინანსურ დეპარტამენტში სტაჟიორად და გამოსაცდელი პერიოდის გასვლის შემდეგ განაგრძო თანამშრომლობა ამავე კომპანიაში ფინანსური მენეჯერის ასისტენტის თანამდებობაზე. 2010 წლიდან შეიცვალა სამუშაო ადგილი და დაიწყო მუშაობა სს "ნავთობპროდუქტების სადისტრიბუციო კორპორაცია მაგნატში" ბუღალტრის პოზიციაზე. 2011-2014 წლებში მუშაობდა შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯიაში" (GULF) ბუღალტრის პოზიციაზე, სადაც ერთ-ერთ შვილობილ კომპანიაში ეკავა მთავარი ბუღალტრის თანამდებობა.

2014 წლიდან მუშაობს სამშენებლო კომპანია "ანაგში" ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსად.