გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილდოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ავთანდილ დოლიძემ 2008 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ფაკულტეტი მათემატიკოსის სპეციალობით. უნივერსიტეტში სწავლისას იგი ჩართული იყო „საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის“ საქმიანობაში, სადაც გაიარა სხვადასხვა ტრენინგი და სტაჟირება.

2008 წელს, სწავლის დასრულების შემდეგ, დაიწყო მუშაობა სს „ნიკორას“ ფინანსურ დეპარტამენტში სტაჟიორად და გამოსაცდელი პერიოდის გასვლის შემდეგ ამავე კომპანიაში დაინიშნა ფინანსური მენეჯერის ასისტენტის თანამდებობაზე. 2010 წლიდან მან მუშაობა დაიწყო ბუღალტრად სს ნავთობპროდუქტების სადისტრიბუციო კორპორაცია „მაგნატში“; 2011-2014 წლებში მუშაობდა შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიის“ (GULF) ერთ-ერთი შვილობილი კომპანიის მთავარ ბუღალტრად.

2014 წლიდან მუშაობს სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსად.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამთა
ბართაია

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევან
გოცირიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამარ
ხუხუნაიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად