გუნდი

ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

არჩილმექვევრიშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
არჩილ მექვევრიშვილმა 2013 წელს დაამთავრა საზოგადოებრივი კოლეჯი სპექტრი. 2013 წლიდან სწავლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ბაკალავრიატზე. 2016 წელს გაირა იუსტიციის სამინისტროს ტრენინგი - საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილების მაძიებელ პირთა სერთიფიცირების პროგრამა.

2005 – 2011 წლებში მუშაობდა კვიპროსის რესპუბლიკაში „Mimap Construction LTD“-ში სამშენებლო საქმის მწარმოებლად. 2012 – 2013 წლებში ასრულებდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია „დექსუსში“ და „გონიო 2003“-ში. 2013 – 2014 წლებში იყო სამშენებლო ბეტონისა და ბლოკის დამამზადებელი საწარმო შპს „კარიბჭეს“ მენეჯერი. 2014 წლიდან იყო სამშენებლო საქმეთა მწარმოებელი სხვადასხვა კერძო ობიექტებზე.

2017 წელს შემოურთდა სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ გუნდს და ამჟამად არის "ანაგის" ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი.
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლი
მარღიშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ნუკრი
ვარდოსანიძე

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თორნიკე
გრიგალაშვილი

პოზიცია: ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლი
როსტიაშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გიორგი
ბერიკაიძე

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად