გუნდი

ადმინისტრაცია

არჩილკბილცეცხლაშვილი

თანამდებობა: აი ტი მენეჯერი
არჩილ კბილცეცხლაშვილმა 2001 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

1999 წლიდან 2007 წლამდე იგი მუშაობდა კომპანია „ულტრაკომში“ პროგრამისტად.

2007 წლიდან ა. კბილცეცხლაშვილი მუშაობს კომპანია „ანაგის“ აიტი მენეჯერად.