გუნდი

ადმინისტრაცია

არჩილკბილცეცხლაშვილი

პოზიცია: აი ტი მენეჯერი
არჩილ კბილცეცხლაშვილმა 2001 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტი. 1999 წლიდან - 2007 წლამდე მუშაობდა კომპანია „ულტრაკომ”-ში პროგრამისტად. 2007 წლიდან მუშაობს კომპანია „ანაგის“ აი ტი მენეჯერად.