გუნდი

ადმინისტრაცია

არჩილკბილცეცხლაშვილი

პოზიცია: აი ტი მენეჯერი
არჩილ კბილცეცხლაშვილმა 2001 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტი. 1999 წლიდან - 2007 წლამდე მუშაობდა კომპანია „ულტრაკომ”-ში პროგრამისტად. 2007 წლიდან მუშაობს კომპანია „ანაგის“ აი ტი მენეჯერად.
ადმინისტრაცია

გულბად
სხილაძე

პოზიცია: ადმინისტრაციის მენეჯერი
ვრცლად
ადმინისტრაცია

მარიამ
გამცემლიძე

პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ადმინისტრაცია

ელიზავეტა
ჩიქოვანი

პოზიცია: ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
ვრცლად
ადმინისტრაცია

აკაკი
კალმახელიძე

პოზიცია: სოციალური მედიის მენეჯერი
ვრცლად
ადმინისტრაცია

ირინა
ჩაკვეტაძე

პოზიცია: ოფისის მენეჯერი (თბილისი)
ვრცლად
ადმინისტრაცია

ნატალია
ხინჩაგაშვილი

პოზიცია: ოფისის მენეჯერი (თბილისი)
ვრცლად
ადმინისტრაცია

მარიამ
ვერძაძე

პოზიცია: ოფისის მენეჯერი (ბათუმი)
ვრცლად