გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

ანაკომახიძე

თანამდებობა: იურისტი
ანა კომახიძემ 2019 წელს დაამთავრა კავკასიის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი; 2021 წელს საქართველოს უნივერსიტეტში მიენიჭა საერთაშორისო ბიზნესსამართლის მაგისტრის ხარისხი. 2016 წელს გაიარა საკონსტიტუციო სასამართლოს ადამიანის ძირითადი უფლებების სასერტიფიკაციო კურსი.

2018 წელს ა. კომახიძემ გაიარა სტაჟირება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივ დეპარტამენტში. 

2019 წლის იანვარიდან აგვისტოს ჩათვლით სტაჟირება გაიარა შპს „ანაგის“ იურიდიულ დეპარტამენტში, ხოლო 2019 წლის სექტემბრიდან დაინიშნა იურისტის თანაშემწედ. 2020 წლის ნოემბრიდან 2021 წლის მაისის ჩათვლით ეკავა უმცროსი იურისტის თანამდებობა.

ამჟამად ა. კომახიძე არის სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ იურისტი.