გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

ანაკომახიძე

პოზიცია: იურისტის თანაშემწე
ანა კომახიძემ 2015 წელს დაამთავრა კავკასიის უნივერისტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ამჟამად სწავლობს საქართველოს უნივერისტეტის საერთაშორისო ბიზნეს სამართალის მაგისტრატურზე.

2018 წელს გაიარა სასწავლო პრაქტიკა საგარეო საქმეთა სამინისტროში.

2019 წლის იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით, ანამ სტაჟირება გაიარა შპს “ანაგის” იურიდიულ დეპარტამენტში. 2019 წლის სექტემბერში დაინიშნა იურისტის თანაშემწის პოზიციაზე.