გუნდი

შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ამირანქათამაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ამირან ქათამაძემ 1987 წელს დაამთავრა ქ. იაროსლავის ქიმიკო-მექანიკური სასწავლებელი. ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სადაც მიენიჭა ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგის კვალიფიკაცია.

ამირანი 1980 წლიდან 2006 წლამდე მუშაობდა ქ. ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ავტომატიკის და მაკონტროლებელი ხელსაწყოების განყოფილებაში სპეციალისტად. 2001 წლიდან 2012 წლამდე მუშაობდა ქ. ბათუმის ნავსადგურში დაცვის და უსაფრთხოების მუშაკად. 2012-2013 წლებში იყო შპს “ორბის” დაცვის თანამშრომელი. 2013-2015 წლებში მუშაობდა შპს “ეიჯ ბათუმში”, პროექტ აჭარისწყლის ჰიდროელექტრო სადგურის და გვირაბის მშენებლობაზე, სადაც ეკავა შრომის დაცვის და უსაფრთოხების ტექნიკის ინჟინერის პოზიცია.

2017 წლის 1 ივლისიდან მუშაობს სამშენებლო კომპანია “ანაგის” შრომის უსაფრთხოების ოფიცრად.

მიღებული აქვს შრომის უსაფრთხოების ინჟინერის სერტიფიკატი.
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ბადრი
გელაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ირაკლი
ლილუაშვილი

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების უფროსი ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ლუკა
ლომთაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ლევან
კეკელიძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ლევან
აბაშიძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

კობა
გვალია

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ბიჭი
ყიფიანი

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ლევან
სურგულაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ზურაბ
საგინაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

მაია
გოგუაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ვლადიმერ
ჭეჟია

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ვასილ
გოგოტიშვილი

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად
შრომის უსაფრთხოების სამსახური

გენადი
ხოჭოლავა

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი
ვრცლად