გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ალეკოანთია

თანამდებობა: ბუღალტერი
ალეკო ანთიამ 2021 წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების მართვის ფაკულტეტი მენეჯმენტის სპეციალობით.

2017-2018 წლებში იგი მონაწილეობას იღებდა „ღუდუშაურის“ კლინიკის სრულ ინვენტარიზაციაში. 2019 წელს მას გავლილი აქვს პრაქტიკა ბუღალტერიაში, შპს „დავიდეში“, 2019-2020 წელს მუშაობდა ბუღალტრის თანაშემწედ ჩინურ კომპანიაში „Sinohydro Corporation Branch in Georgia“.

2021 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის აპრილამდე მან სტაჟირება გაიარა შპს „ანაგის“ ფინანსურ დეპარტამენტში. ამჟამად, ალეკო ანთია მუშაობს სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ ფინანსურ დეპარტამენტში ბუღალტრის თანამდებობაზე.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლიკა
კაკალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მარიამ
გოგალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ანი
ნარინდოშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად