გუნდი

აიტი დეპარტამენტი

არჩილკბილცეცხლაშვილი

თანამდებობა: აიტი მენეჯერი
არჩილ კბილცეცხლაშვილმა 2001 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

1999 წლიდან 2007 წლამდე იგი მუშაობდა კომპანია „ულტრაკომში“ პროგრამისტად.

2007 წლიდან ა. კბილცეცხლაშვილი მუშაობს კომპანია „ანაგის“ აიტი მენეჯერის თანამდებობაზე.