სიახლეები

07/09/2017

ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ხარისხის კონტროლის და ტექნოლოგიების სამსახური სამშენებლო კომპანია "ანაგის" ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს. იგი ახორციელებს სამშენებლო მოედანზე მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობას, ამოწმებს მათ შესაბამისობას დადგენილ ნორმებთან, მკაცრად აკონტროლებს და იცავს სამუშაოს ტექნოლოგიას.
ხარისხის კონტროლის და ტექნოლოგიების სამსახური ზრუნავს მშენებლობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესებასა და თანამედროვე სამშენებლო ტექნოლოგიების დანერგვაზე, საინჟინრო პერსონალისთვის და მუშახელისთვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ინტენსიური ტრენინგების ორგანიზების გზით.

სხვა სიახლეები

/ კონტაქტი

თბილისი

კოსტავას ქუჩა 37/39, თბილისი, საქართველო, 0179
ტელ: 995 (32) 224 12 11 ელ.ფოსტა: info@anagi.ge

ბათუმი

ფიროსმანის ქუჩა 1, ბათუმი, საქართველო, 6009
ტელ: 995 (422) 27 41 39 ელ.ფოსტა: office@anagi.ge