სიახლეები

22/08/2018

“ანაგმა” შუალედური რევიზია წარმატებით გაიარა

2018 წლის 22 აგვისტოს “ლლოიდს რეჯისტერ”-ის აუდიტორები სერჰატ ბიჩაკი და ლია თამაზაშვილი გეგმიური ვიზიტის ფარგლებში ეწვივნენ კომპანია “ანაგს” შუალედური რევიზიის განხორციელებისა და კომპანიის ISO 9001:2015-ის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

აუდიტის შედეგად, კომპანია “ანაგს” მიეცა რეკომენდაცია შეინარჩუნოს სერტიფიკატი და აღინიშნა, რომ კომპანიას ჰყავს მაღალი კვალიფიკაციის მენეჯერები, ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა შესაბამისობაშია ISO 9001:2015-ის სტანდარტებთან და ტოპ მენეჯმენტი ჩართულია ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებში.

კომპანია “ანაგი” 2011 წლიდან ფლობს ISO-ს სერტიფიკატს ხარისხის მენეჯმენტის სფეროში, ხოლო 2017 წლის აგვისტოში მან წარმატებით გაიარა რესერტიფიცირება.

სხვა სიახლეები

/ კონტაქტი

თბილისი

კოსტავას ქუჩა 37/39, თბილისი, საქართველო, 0179
ტელ: 995 (32) 224 12 11 ელ.ფოსტა: info@anagi.ge

ბათუმი

ფიროსმანის ქუჩა 1ა, ბათუმი, საქართველო, 6009
ტელ: 995 (422) 27 41 39 ელ.ფოსტა: office@anagi.ge