- ინდუსტრიული

2017

1 პროექტი

საჰაერო კონსტრუქციების ნაწილების მწარმოებელი ქარხანა, თბილისი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: თებერვალი 2017

დასრულების თარიღი: დეკემბერი 2017

დეტალურად

2010

1 პროექტი

სასაწყობე ფართი, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 5285 კვ.მ

დაწყების თარიღი: სექტემბერი 2008

დასრულების თარიღი: სექტემბერი 2010

დეტალურად

2007

1 პროექტი

ნავთობტერმინალის მილსადენის ესტაკადა, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: თებერვალი 2007

დასრულების თარიღი: ივნისი 2007

დეტალურად

2003

2 პროექტი

თხევადი ნივთიერებების გადასატვირთი ხაზი, ფოთი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: აპრილი 2002

დასრულების თარიღი: აპრილი 2003

დეტალურად

ცენტრალური სახელოსნოს კომპლექსი, ფოთი

სამშენებლო ფართი: 3893 კვ.მ

დაწყების თარიღი: აპრილი 2002

დასრულების თარიღი: აპრილი 2003

დეტალურად

2002

2 პროექტი

სარკინიგზო რამპა, ფოთი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: აპრილი 2001

დასრულების თარიღი: აპრილი 2002

დეტალურად

ჰარდის ტიპის საწყობი, ფოთი

სამშენებლო ფართი: 2760 კვ.მ

დაწყების თარიღი: აპრილი 2001

დასრულების თარიღი: აპრილი 2002

დეტალურად

1999

1 პროექტი

ხის დამამუშავებელი კომბინატის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: იანვარი 1999

დასრულების თარიღი: იანვარი 1999

დეტალურად

1998

1 პროექტი

ავტოკოლონა 2655-ის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: იანვარი 1998

დასრულების თარიღი: იანვარი 1998

დეტალურად

1994

1 პროექტი

ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: იანვარი 1994

დასრულების თარიღი: იანვარი 1994

დეტალურად

1992

1 პროექტი

რეზინის ქარხნის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: იანვარი 1992

დასრულების თარიღი: იანვარი 1992

დეტალურად

1991

1 პროექტი

ფეხსაცმლების ქარხნის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: იანვარი 1991

დასრულების თარიღი: იანვარი 1991

დეტალურად

1990

1 პროექტი

ღვინის ქარხნის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

სამშენებლო ფართი: 0 კვ.მ

დაწყების თარიღი: იანვარი 1990

დასრულების თარიღი: იანვარი 1990

დეტალურად